Bendrijos nariai per 27 metus dalyvavo 47 ekspedicijose, aplankė beveik visas Rusijos sritis, kuriose buvo tremtinių iš Lietuvos, tai apie 90 % visų išlikusių tremties vietų. Jie Sibire ir kitose Rusijos vietose iš viso išbuvo virš 900 dienų, lėktuvais, traukiniais, automobiliais, visureigiais, laivais ir pėsčiomis nukeliavo virš 400 000 km, aplankė apie 1000 tremties vietovių ir inventorizavo apie 400 kapų ir kapaviečių. 40-čiai ekspedicijų vadovavo (26 ekspedicijas  organizavo). Lietuvoje kūrė dokumentinius filmus, ruošė televizijos laidas ir reportažus, rašė straipsnius ir davė interviu spaudai, ruošė fotoparodas, kurios buvo ir yra eksponuojamos įvairiose Lietuvos vietose. Visą tą laikotarpį su ekspedicijomis keliavęs Gintautas Alekna turi sukaupęs unikalų foto ir video medžiagų archyvą, kuriame virš 35 000 nuotraukų, apie 170 val. įvairiais formatais nufilmuotos medžiagos. Didelė dalis užfiksuotų kapų ir kaimų jau yra sunykę, o juostose įamžinti tremtiniai jau yra mirę.

Eil. Nr.

Metai

Vieta

1

1989

IRKUTSKO srityje

2

1990

CHAKASIJOJE

3

1991

ALTAJAUS  krašte

4

1992

BURIATIJOJE

5

1993

TAIŠETE - BRATSKE

6

1994

IRKUTSKO srityje

7

1997

KRASNOJARSKO krašte

8

2000

KRASNOJARSKO kr., IRKUTSKO sr., BURIATIJOJE

9

2001

KRASNOJARSKO kr., IRKUTSKO srityse

10

2002

TIUMENĖS  srityje

11

2002

PERMĖS  srityje

12

2003

VORKUTA (Sukilimo 50-mečio minėjimas)

13

2003

TOMSKO srityje

14

2004

TOMSKO srityje

15

2004

SVERDLOVSKO srityje

16

2004

KOMI respublikoje

17

2005

KOMI respublikoje

18

2005

IRKUTSKO srityje

19

2006

IRKUTSKO srityje

20

2006

KOMI respublikoje

21

2006

TOMSKO  sr.,  KRASNOJARSKO krašte

22

2006

IRKUTSKO srityje

23

2007

KRASNOJARSKO kr. Ir Irkutsko srityje

24

2007

KRASNOJARSKO kr. Manos raj.

25

2007

IRKUTSKO srityje

26

2008

IRKUTSKO srityje

27

2008

IRKUTSKO srityje

28

2008

JAKUTIJOS srityje (Lenos deltoje)

29

2009

BURIATIJOJE

30

2009

KOMI respublikoje

31

2010

SVERDLOVSKO srityje

32

2010

KOMI respublikoje

33

2010

PERMĖS srityje

34

2011

TOMSKO srityje

35

2011

ALTAJAUS respublikoje

36

2011

KRASNOJARSKO krašte

37

2012

CHAKASIJOJE

38

2012

ALTAJAUS respublikoje

39

2012

KRASNOJARSKO krašte

40

2013

KRASNOJARSKO krašte

41

2013

TIUMENĖS srityje

42

2013

PERMĖS krašte

43

2013

KRASNOJARSKO kr. IRKUTSKO srityje

44

2014

KOMI respublikoje

45

2015

IRKUTSKO srityje

46

2015

KRASNOJARSKO krašte

47

2015

BURIATIJOJE