Metai

Filmo pavadinimas

Trukmė

Pastabos

1991

„Altajus 1941 - 1991“
Autorius Gintautas Alekna

1 val.

Dok. filmas skirtas „Didžiojo trėmimo“ 50 - mečiui

1991

„Lietuviai tremtiniai Sajanuose“
Autoriai: Gintautas Alekna, Antanas Sadeckas, Algimantas Laurinavičius, Nina Balčiūnaitė

20 min.

Dok. filmas apie lietuvių tautos trėmimus

1992

„Kryžiai Sibiro žemėje“
Autorius Gintautas Alekna

1 val.

Dok. filmas apie lietuvių tautos trėmimus

1997

„Prie Baikalo“
Autorius Gintautas Alekna

0,5 val.

Istorinis, geografinis dok. filmas apie Baikalą

1998

„Tremties keliais“  I dalis
Autorius Gintautas Alekna

30 min.

Dok. filmas apie lietuvių tautos trėmimo vietas Sibire (I dalis)

1998

„Tremties keliais“  II dalis
Autorius Gintautas Alekna

30 min.

Dok. filmas apie lietuvių tautos trėmimo vietas Sibire (II dalis)

2002

„Mirties lageriai“
Autorius Gintautas Alekna

25 min.

Nauja dokumentinio filmo versija

2003

„Išlikti ir papasakoti“
Autoriai: Aleksandras Rubinovas, Gintautas Alekna, Daiva Čepkauskaitė

0,5 val.

Dok. filmas apie Permės ir Tiumenės srities tremtinius

2004

„Kruvinasis rugpjūtis“
Autoriai: Aleksandras Rubinovas, Gintautas Alekna

0,5 val.

Dok. filmas skirtas Vorkutos kalinių sukilimo 50-mečiui paminėti

2004

„Važiuojam iš ukvatos...“
Autoriai: Aleksandras Rubinovas, Gintautas Alekna, Daiva Čepkauskaitė

0,5 val.

Dok. filmas apie Tomsko srities tremtinius

2009

„Atsimenu, vadinasi, esu...“
Autoriai: Aleksandras Rubinovas, Gintautas Alekna

10 min.

Dok. filmas apie bendriją  „Lemtis“

Daugiau video medžiagos...